Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego Arena Operator Sp. z o.o.
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem i przeglądaniem serwisu internetowego

a. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
b. Administratorem danych jest Arena Operator Sp. z o.o.
Dane kontaktowe: ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice, biuro@arenagliwice.com
c. Dane przetwarzamy w celach:

i. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu,
ii. monitorowania nadużyć,
iii. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
iv. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu.
f. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT itp.
g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów.
2. Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

a. prawo żądania dostępu do danych,
b. prawo żądania sprostowania danych,
c. prawo żądania usunięcia danych,
d. prawo żądania przeniesienia danych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
f. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
h. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie można się kontaktować z administratorami danych pod adresem biuro@arenagliwice.com.